Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Thư ngỏ

Nhằm tăng cường sự hiểu biết và tham gia của cha mẹ và việc bồi dưỡng nhân cách đạo đức, tăng cường giáo dục kỹ năng và phát triển thể chất cho thế hệ trẻ Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh và giáo viên hợp tác với nhau một cách hiệu quả trong các hoạt động giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên.

Các hoạt động bao gồm:
  • Thiết kế và thực hiện các chương trình giúp phụ huynh tham gia vào việc giáo dục trẻ về nhân cách và đạo đức
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình dành cho các em học sinh, giúp xây dựng những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình cho thanh thiếu niên tham gia nhằm nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, năng lực và kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên. 
  • Thiết kế và tổ chức các sự kiện và các chương trình hàng năm để phụ huynh có thể tham gia vào giáo dục con cái và hoạt động giáo dục của nhà trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Free Samples By Mail | Môi trường Xanh | | Kindle fire games